Vastuu on meidän

VASTUU ON MEIDÄN  – Turvallisesti netissä      www.vastuuonmeidan.fi

LIONS KLUBIEN PALVELUAKTIVITEETTI , JOKA ANTAA OHJEITA JA VINKKEJÄ INTERNETIN KÄYTTÖÖN LIITTYVISSÄ ONGELMISSA, VAAROISSA JA MAHDOLLISUUKSISSA.

Miksi/Mitä/Miten/Tarve?                                                                           Miksi / Internetin turvallisen käytön ohjaamiseksi perheissä? Internet on merkittävä osa nykylasten ja -nuorten elämää. Internet, erilaisten päätelaitteiden kautta, tarjoaa lapsille paljon uusia mahdollisuuksia – niin hyvässä kuin pahassa. Lapset tarvitsevatkin opastusta ja vanhempien tukea digitaalisessa maailmassa seikkaillessaan.

Mitä / Valtakunnallisesti jaettava 24 –sivuinen opas Koulun kautta jaettava VASTUU ON MEIDÄN –opas perehdyttää koululaiset ja vanhemmat ajankohtaisiin media-aiheisiin kuten lasten ja nuorten internetin käyttö ja siihen liittyvät uhat ja haasteet.

Miten / Lions-klubien paikallisena palveluaktiviteettina Kampanja toteutetaan Lions-klubien paikallisena palveluaktiviteettina vuosittain. Peruskoulujen 3. luokkalaiset ja heidän vanhempansa tutustuvat yhdessä kotona opasvihkon asioihin, keskustellen ja miettien perheen netin käyttöä. Perheet vastaavat myös vihkossa oleviin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaaminen yhdessä on tärkeää, sillä niiden perusteella kotona ja koulussa keskustellaan lisää internet-maailmasta ja sen turvallisesta käytöstä. Lions-klubit huolehtivat kampanjan tiedottamisesta ja materiaalin(opasvihkot) jaosta alueensa peruskoulujen 3. luokkalaisille(toimitus kouluille).

Tarve / noin 60.000 9-10- vuotiasta lasta ja heidän vanhempansa Vastaavanlaista kohdistettua kampanjaa lasten internetin käytöstä ei ole pystytty näin laajasti toteuttamaan ja valitettavan usein saamme kuulla eri medioista  niistä sosiaalisista ongelmista, joita välinpitämättömyys ja tietämättömyys Internetin käyttöön liittyen vanhempien puolelta on lapsiemme kautta aiheuttanut. Kampanjan tavoitteena on saada ajankohtaisen valistus- / palveluaktiviteetin kautta viesti vuosittain koko ikäluokalle. Paikallisten Lions klubien merkitys on tässä kampanjassa erittäin merkittävä sillä klubit hoitavat pääsääntöisesti oppaan kustannukset. Kampanja antaa klubien ja koulujen välille  uusia lähetymistapoja ja yhteistyömahdollisuuksia kohdata lähialueen perheitä hyvän ja ajankohtaisen asian tiimoilta.

Vuosittain tavoitettava kohderyhmä / ikäluokka(peruskoulun 3. luokka) on tänä vuonna suuruudeltaan noin 57.000 9-10 vuotiasta lasta ja heidän perheensä. B-piirissä on vielä paljon alueita ja klubeja, jotka eivät ole VASTUU ON MEIDÄN – aktiviteetin toteuttamiseen vielä ehtineet osallistua. Pyydän klubien hallituksia, presidenttiä, sihteeriä ja nuorison aktiviteetteihin keskittyneitä leijonia (Lions Quest, Nuorisovaihto, Kummilapsi tmv.) ottamaan tämän aktiviteetin ja asian esille joulukuun ja/tai tammikuun klubikokoukseen, sillä kansallinen MEDIATAITOVIIKKO järjestetään viikolla 7 (6.-12.2.2017) ja siinä yhteydessä on mitä mainion tilaisuus toimittaa kouluille VASTUU ON MEIDÄN –oppaat ja siten osallistua klubina MEDIATAITOVIIKKOON ja samalla osallistua 100-VUOTISJUHLAN PALVELUHAASTEESEEN (oppaiden määrän voi kertoa 3:lla, kun aktiviteettiraportoinnissa ilmoitetaan palveltujen ihmisten määrä; lapsi + vanhemmat = 3 palveltua henkilöä). Toki oppaiden jakaminen kouluille on mahdollista myös ennen tai jälkeen ko. tapahtuman. Lisätietoa: ari.malmio@lions.fi