Lions Quest

Lions Quest -ohjelma on opettajille suunnattu koulutusohjelma, joka antaa valmiuksia eri kouluasteilla toimiville opettajille seuraavilla osa-alueilla:

1) Turvallinen ryhmä: Myönteinen, erilaisuutta arvostava oppimisilmapiiri

2) Itseluottamus ja päätöksenteko: Itsetunnon ja vastuullisuuden vahvistaminen

3) Vuorovaikutus: Kuuntelu-ja keskustelutaidot kotiin, kouluun ja vapaa-aikaan

4) Tunteet: Sosioemotionaaliset taidot ja itsehallinta, erityisesti muutoksessa tarvittavat valmiudet

5) Terveys: Terveen kasvun tukeminen ja päihdeasenteiden muokkaaminen Lions Quest koulutuksessa pyritään perehdyttämään opettajat nuorten keskeisiin vuorovaikutus- ja itsetuntoasioihin, joilla pyritään estämään koulussa syntyviä konflikteja ja kiusaamistapauksia päin vastoin kuin kouluissa myös toteutetut KiVa- ja VerSo -ohjelmat, jotka keskittyvät jo esiintyvien kiusaamistilanteiden hoitamiseen.

LIONS QUEST on elämäntapaohjelma suunnattuna varhaiskasvatus-,ala-ja yläasteen oppilaille sekä ammatillisten oppilaitosten oppilaille.(Materiaalit 5-25 vuotiaille). Sen nimi on ELÄMISENTAITOJA. Suomessa on koulutettu jo yli 19.000 kasvattajaa vuodesta 1992. 

MIHIN TÄLLÄ OHJELMALLA PYRITÄÄN
Vaikuttaa lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. (Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) HYVINVOINTIOSAAMINEN, johon kuuluu turvallisuus, terve itseluottamus, terveet valinnat. Tällä pyritään koulukiusaamisen vähentämiseen, syrjäytymisen estämiseen, itsetunnon kohentamiseen, itsensä ja muiden arvostamiseen, nettiriippuvuuden vähentämiseen. Täten oppilas pystyy sanomaan ei huumeille ja alkoholille. Yksikin pelastettu nuori säästää yhteiskunnan varoja noin miljoona euroa.

MITEN QUEST OHJELMA TOTEUTETAAN
Opettajat ja  muut kasvattajat koulutetaan 2 päivän kursseilla tähän ohjelmaan. Täydennyskoulutus ja maahanmuuttajien koulutus 1 päivä. Opettajat pitävät kouluissa Quest tunteja, joissa näitä asioita harjoitellaan. Opettajat käyvät täydennyskursseilla kun varsinaisesta kurssista on kulunut yli 5 vuotta.

 MISTÄ QUEST OHJELMA ON PERÄISIN
Ohjelma on synnytetty Amerikassa, josta se levisi Eurooppaan ja muokattiin sinne sopivaksi. Sitten  Skandinaviaan ja sieltä Suomeen. Suomessa se on täysin Suomen opetusjärjestelmään ja haasteisiin muokattu ohjelma, jossa uusimmat tutkimustulokset on huomioitu. Tällä hetkellä 96 maata  39 eri kielellä käyttää tätä ohjelmaa omien opetusjärjestelmiensä mukaan.

MITEN OPETTAJAT KOKEVAT JA OVAT KOKENEET TÄMÄN OHJELMAN
Opettajien taholta on saatu erittäin positiivista palautetta.
Vihdoinkin on koulutusohjelma joka ei ole ”hokkuspokkusohjelma”
Oppilaat rakastavat Quest tunteja koska ne ovat hauskoja.
Koulukiusaaminen ja syrjäytyminen ovat selvästi vähentyneet.
Kurssit ovat olleet antoisia hauskoja ja uusia ajatuksia herättäviä.

MITEN OPPILAAT KOKEVAT QUEST TUNNIT KOULUSSA
Oppilaat pitävät tunneista koska ne ovat erilaisia, hauskoja, toiminnallisia, oppisisällöt oikeita asioita ja ilmapiiri  myönteinen.

 MITEN TOIMITAAN
Otetaan yhteyttä koulun rehtoriin ja pyydetään häneltä tilaisuutta, jossa opettajat ovat läsnä. Esitellään tilaisuudessa nämä Quest asiat ja kerrotaan, että klubi on valmis kustantamaan opettajia tälle kurssille.  On erittäin suotavaa, jos klubilla on käytettävissä kurssin jo käynyt opettaja, jolla on jo kokemusta sen vaikutuksesta koulun ilmapiiriin ja opetukseen. Liiton sivuilta löytyy videoita, joita voi hyödyntää. Samoin löytyy esitteitä suomeksi ja ruotsiksi. Ne voidaan lähettää myös sähköpostilla.

MITEN SEURATAAN
Kutsutaan kurssin käynyt opettaja klubi-iltaan kertomaan asiasta ja kokemuksistaan kurssista ja sen seurauksista opetustoiminnassa. Klubin Quest- lion pitää kirjaa klubin kouluttamista opettajista.

MITÄ QUEST KURSSI  MAKSAA
Kurssin hinta on nyt 410 € sisältäen ALV:n. Täydennys, rehtorit ja maahanmuuttajien koulutus on 248 € . Ainakin Espoon ja Lohjan kaupungit ovat mukana siinä mielessä, että kierrättävät maksut kauttaan siten, että klubilta säästyy ALV osuus. Kurssikirjat ja –vihot kuuluvat hintaan

MINKÄLAISIA KURSSEJA ON
 Vatupassi kurssi on varhaiskasvattajille ja  luokille 1-2.  7-8v.Kesto 2 päivää.
 Kompassi kurssi on luokille 1- 6. 7-12 v.Kesto 2 päivää.
 Passi 1 kurssi on luokille 7,9  13-15 v.ja 2 aste eli ammattikoulu. Kesto 2 päivää.
 Passi 2 kurssi on 16-25 vuotiaille. Kesto 2 päivää.
Täydennyskoulutus kurssi on kurssin käyneille opettajille. Kesto 3- 6 tuntia.
MAMU-seminaari on monikulttuuristen lapsiryhmien kasvattajille. Kesto 1 päivä.
Rehtorikoulutus on koulujen rehtoreille. Kesto 1 päivä.

MITEN ILMOITTAUDUTAAN
Suomen Lions-liitto ry:n sivut www.lions.fi
Opettaja ilmoittautuu itse Lions liiton sivuilta löytyvän kaavakkeen avulla
www.lions.quest.fi
 

YHTEISTYÖMUODOT 
Klubit voivat yhteistyössä lohkon muiden klubien kanssa kustantaa vuorotellen kurssitettavan siten, että kurssitettava kirjataan jollekin klubille. Sitten seuraavina vuosina yhteisesti kurssitettava kirjataan seuraavalla klubille jne.  Tällöin kurssin käynyt tulee sen kirjatun klubin kokoukseen kertomaan kurssista ja sen vaikutuksista.  
Toinen  tapa on lohkon puitteissa kerätä varoja perustetulle Quest tilille
ja kun määrä on täysi, ilmoittaa liitolle, että järjestävät kurssin lohkon reviirialueelle. On huomioitava se, että klubien ei tarvitse itse hankkia
kaikkia kurssitettavia, vaan piiri ja liitto tulevat auttamaan asiassa.
Miniminä pidetään 12 kurssitettavaa.

KEITÄ OVAT KURSSITETTAVAT
On huomattava se, että kurssitettavat voivat olla keitä tahansa vanhempia, jotka ovat tekemisissä lasten kanssa. Näitä ovat esim. Partiojohtajat, urheiluvalmentajat, seurojen johtajat, seurakuntavastaavat jne. Kyse ei siis ole vain opettajista.  Hyvinkäällä toteutettiin jo viimekaudella eri lajien valmentajille suunnattu kurssi. Nyt esim. jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen kuuluu ohjelman suosittelijoihin.

SIJAISUUSMAHDOLLISUUDET 
Opettajan ollessa kurssilla, hänelle tarvitaan sijainen siksi aikaa koulussa. Tämä on monesti este kurssille osallistumiselle palkkaus yms. syistä. Klubilla on mahdollisuus toimittaa kouluun sijainen, jos sopiva henkilö löytyy. Kyseessä ei tarvitse olla opettaja, vaan mikä tahansa asiaan sopiva teema käy. Samoin ei ole kyse kokopäiväisestä toimesta, vaan mikä tahansa malli käy. Rehtorit ovat tosi kiitollisia tästä avusta.

QUEST OHJELMAN TEEMA
”Jos annat minulle kalan, saan syötävää siksi päiväksi, jos opetat minut kalastamaan, saan syötävää koko elämäni loppuajaksi.”

Lions Quest yhteyshenkilö B-piirissä DC Ari Malmio ari.malmio(a).lions.fi